ساکنین محترم کد پرداخت، کد یا شناسه ای جهت پرداخت بدهی شارژ در سامانه مدیریت اینترنتی مجتمع می باشد که در هنگام ثبت بدهی از طریق ایمیل، اس ام اس و یا به صورت پرینت از طرف مجتمع برای شما ارسال می گردد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با مدیر یا دفتر مجتمع تماس بفرمایید.