بیمه جامع آتشسوزی مجتمع ها


افرادی که از سوی مدیر ساختمان جهت ارائه خدمات و سرویس به کار گماشته می‌شوند از جمله نظافتچی، تعمیرکار، تاسیسات و ... ممکن است دچار صدمات و آسیب‌هائی بشوند و یا بهره برداران و استفاده کنندگان از آسانسور در معرض خطرات ناشی از استفاده از آسانسور می‌باشند، چنانچه حادثه ای رخ دهد و مسئولیت قانونی مدیر ساختمان احراز گردد، وجود بیمه نامه می تواند امنیت خاطر را برای مدیریت ساختمان فرآهم آورد.

بیمه مسئولیت هیئت مدیره در مقابل کارکنان


با استفاده از نرم افزار شارژ مجتمع پلاک ۲۱ شما می توانید وضعیت موجودی حسابهای بانکی، بدهی ساکنین، میزان هزینه های انجام شده و درآمدهای مجتمع و مجتمع خود را با یک کلیک بصورت نمودارهای متنوع مشاهده نمایید.

بیمه مسئولیت هیئت مدیره در مقابل ساکنین و اشخاص ثالث


آپارتمان نشینی قانون دارد و دانستن این قانون برای هر آپارتمان نشینی ضرورت دارد و مطلوب است افراد علم و آگاهی نسبت به این قوانین را داشته باشند. عموماً فردی که مسئولیت رسیدگی به امور محوله آپارتمانی را بر عهده می‌گیرد بدون هیچ چشمداشتی این مسئولیت را قبول می‌کند اما این مسئولیت در ذات خود دارای ظرفیت‌های حقوقی متعددی است که الزاماً فرد مدیر ساختمان می‌بایست بصورت قانونی پاسخگو باشد از جمله نظافت فضای مشاعی ساختمان، نگهداری تاسیسات و زیر ساخت‌ها و آسانسورها و ... در زمره فعالیتهائی است که معمولاً مدیر ساختمان می‌بایست اهتمام لازم را برای آنها داشته باشد. مسئولیت در ذات خود دارای بار حقوقی می باشد و افراد در برابر یکدیگر مسئول می باشند کما اینکه در ماده (۱) قانون مسئولیت مدنی این مسئولیت ها احراز گردیده است. افرادی که از سوی مدیر ساختمان جهت ارائه خدمات و سرویس به کار گماشته می‌شوند از جمله نظافتچی، تعمیرکار، تاسیسات و ... ممکن است دچار صدمات و آسیب‌هائی بشوند و یا بهره برداران و استفاده کنندگان از آسانسور در معرض خطرات ناشی از استفاده از آسانسور می‌باشند و طبق ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه موراد دیه کامل در مقررات شرع تعیین شده و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ، چنانچه حادثه ای رخ دهد که منجر به فوت گردد و مسئولیت قانونی مدیر ساختمان احراز گردد، وجود بیمه نامه می تواند امنیت خاطر را برای مدیریت ساختمان فرآهم آورد.


در این رابطه بیمه نوین با طراحی و ارائه این نوع بیمه نامه مسئولیت امنیت و آسایش خاطر را برای مدیران فراهم کرده است. به این ترتیب و با توجه به قوانین و مقررات ، مدیران یا هیئت مدیره ساختمان نیازمند یک تامین خاطر در مواجهه با مخاطرات ناشی از این مسئولیت هاست که بیمه نوین تامین گر امنیت خاطر و آسایش عموم بهره برداران از این نوع بیمه نامه می‌باشد

بیمه نامه های مورد نیاز را انتخاب نمایید

۹ درصد مالیات و عوارض:
مبلغ کل قابل پرداخت: